MAHMUT KEFEVİ İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
TR
EN


Anasayfa

Sinop Üniversitesi İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Üniversitemiz birimlerinde yapılan bilimsel araştırmalara destek sağlamayı ve bu çalışmaları bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara duyurmayı, İslamî bilimsel çalışmalarda verimliliği artırmayı, teorik olarak verilen dersler için uygulama sahası oluşturmayı, üniversite ve özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri için daha aktif bir öğrenim ortamı hazırlamayı, yapılacak etkinliklerle şehirde kültür hareketliliği oluşturmayı, toplum yararına bilimsel etkinlikler gerçekleştirmeyi, halk ile üniversite arasındaki bağı güçlendirmeyi ve üniversite ile İlahiyat Fakültesinin yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu amaçlara dönük olarak merkezin faaliyet alanları; yapılan çalışmaların sunumu ile ilgili uygun ortamlar hazırlamak, merkezin amacına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yapılacak faaliyetlerde etkin görevler almalarına ve kendilerini ifade edebilmelerine imkân oluşturmak, dinî ve kültürel konularda halka yönelik programlar yaparak toplumun bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermektir.

 

Sinop Üniversitesi İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenecek olan faaliyetlere ilişkin bilgileri web sitemiz üzerinde bulunan duyurular ve etkinlikler kısımlarından takip edebilirsiniz. Ayrıca merkezimiz tarafından düzenlenmesini istediğiniz kurs, seminer vb. her tür faaliyetle ilgili olarak iletişim adreslerimiz üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016