MİSYONUMUZ

İlahiyat başta olmak üzere üniversitemiz birimlerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerine ve bilimsel çalışmalara destek sağlamak; yapılan araştırmaları bilimsel ve kültürel etkinlikler yoluyla toplumla buluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Üniversite ve özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hayat boyu öğrenen bir nesil olarak yetiştirilmesini önceleyen, yaptığı etkinliklerle bilimsel ve kültürel hareketliliği artıran ve kendini sürekli geliştiren bir merkez olmaktır.